Borang Pelupusan Borang Pelupusan

Selaras dengan Seksyen 25 (2) (a) dan (b) Akta Arkib Negara Malaysia 2003, semua pejabat awam (Kementerian/Jabatan/Agensi Kerajaan) perlu memohon kebenaran Arkib Negara Malaysia sebelum melaksanakan tindakan pelupusan rekod awam dengan menggunakan borang-borang yang telah diluluskan menerusi Warta Kerajaan bertarikh 13 Oktober 2008.

 

NOTA : Semua borang di atas adalah dalam fail "Portable Document Format" (PDF). Untuk membaca dokumen-dokumen tersebut, anda memerlukan perisian Acrobat Reader  yang boleh didapati secara percuma dengan klik di sini :