Perutusan Ketua Pengarah Perutusan Ketua Pengarah


BIL
KUMPULAN REKOD
NO.SPR
1
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan 1987 / 00002
2
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan 1987 / 00003
3
Unit Perancangan Ekonomi Negeri Kelantan 1987 / 00004
4 Pejabat Timbalan Menteri Besar 1987 / 00005
5 Pejabat Menteri Besar Kelantan 1987 / 00006
6 Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan – Bahagian Perumahan 1987 / 00007
7 Majlis Mesyuarat Kerajaan, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan 1987 / 00009
8 Jabatan Hal Ehwal Orang Asli, Kelantan&Terengganu 1988 / 00003
9 Pejabat Pos Besar Kota Bharu, Kelantan 1988 / 00007
 10 Polis DiRaja Malaysia, Ibu Pejabat Polis Kontijen Kelantan 1988 / 00011
11 Jabatan Kebudayaan, Belia Dan Sukan Negeri Kelantan 1989 / 00006
12 Jabatan Pengangkutan Jalan, Kelantan 1989 / 000017
13 Pejabat Haiwan Kuala Krai, Kelantan 1990 / 00012
14 Pejabat Haiwan Daerah Bachok Kelantan 1990 / 00025
15 Pejabat Haiwan Pasir Puteh Kelantan 1991 / 00002
16 Pejabat Haiwan Tumpat, Kelantan 1991 / 00010
17 Lembaga Pemasaran Pertanian Daerah Machang Kelantan (FAMA) 1991 / 00011
18 Jabatan Kerja Raya Negeri Kelantan – Cawangan Elektrik 1991 / 00014
19 Jabatan Kerja Raya Negeri Kelantan – Cawangan Elektrik 1991 / 00016
20 Lembaga Padi Dan Beras Negara, Negeri Kelantan 1992 / 00003
21 Jabatan Pendidikan Kelantan 1992 / 00004
22 Jabatan Pengangkutan Jalan, Kelantan 1992 / 00006
23 Jabatan Kebudayaan Belia Dan Sukan Negeri Kelantan 1993 / 00004
24 Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia Negeri Kelantan 1993 / 00005
25 Lembaga Padi Dan Beras Negara, Negeri Kelantan 1993 / 00007
26 Lembaga Padi Dan Beras Negara, Negeri Kelantan 1993 / 00012
27 Jabatan Tenaga Rakyat, Kelantan 1994 / 00003
28 Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR) 1994 / 00004
29 Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR) 1994 / 00005
30 Universiti Sains Malaysia, Kelantan 2007/00004
31 Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR) 2008 / 00008
32 Pejabat Kebudayaan Dan Kesenian Negeri Kelantan 2009 / 00016