Staff Directory Staff Directory

« Back


Search  

Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU), Bahagian Khidmat Pengurusan dan Sumber Manusia, Unit Registri dan Rekod Aras 3, Blok B2, Kompleks Jabatan Perdana Menteri Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62502 Putrajaya Telephone : 03-88727457
Fax : 03-88881410

1
Name : MOHD SAUFI BIN SAMSUDIN
Designation :
image :
image : saufi@mampu.gov.my
image : 03-88727457
2
Name : JULIANA BINTI MOHD ASNI
Designation : Archives Assistant Officer
image :
image : juliana@arkib.gov.my
image :
Showing 2 results.