PUSPANITA PUSPANITA

Puspanita Club Activities ( please click )

 

LIST OF PUSPANITA MEMBERSHIP
BRANCH MINISTRY OF TOURISM AND CULTURE MALAYSIA
DEPARTMENT/AGENCY: ARKIB NEGARA MALAYSIA
YEAR 2013

 

Total of members until 29.4.2013

  • 23 Lifetime membership
  • 107 normal membership
  • 130 membership

LIFETIME MEMBERSHIPS

 NUM

 NUM. OF MEMB.

 NAME

 DIVISION/UNIT

 POSITION/ GRADE

1

 

Daresah bt. Haji Ismail

Ketua Pengarah

Ketua Pengarah / Jusa B

2

 

Faridah bt.Ishak

Timbalan Ketua Pengarah

Timbalan Ketua Pengarah /Jusa C

3

 

Normah bt. Sheikh Abdullah

Bahagian Khidmat Pengurusan

Pengarah Bahagian/ M54

4

 

Afifah bt. Abdullah

Seksyen Konsultansi & Latihan

Pegawai Arkib/S41

5

40-0036

Faridah bt. Mohamad Yusof

Seksyen Perkhidmatan Repositori

Pembantu Arkib/ S17

6

 

Hapiza bt. Osman

Seksyen Rekod Penting &Bencana

Pegawai Arkib/S48

7

 

Hasfiza bt. Abdullah

Seksyen Dokumentasi

Pegawai Arkib/S41

8

40-0025

Hermiwati bt.Asuan @ Asin

Seksyen Pemeliharaan & Repografi

Ahli Fotografi Kanan/B22

9

ASH6090

Janaru'aini bt. Mohamad

Seksyen Pentadbiran dan Kewangan

Pembantu Tadbir Rendah/N11

10

 

Mahani bt.Muhamad

Seksyen Rujukan & Akses

Pegawai Arkib/S52

11

 

Mazni bt. Mahmud

Seksyen Perkhidmatan & Kewangan

Pembantu Akuantan/W17

12

 

Nazathul Hamimi bt. Abdullah

Bahagian Khidmat Pengurusan

Penolong Pegawai Arkib/S27

13

 

Nor Anizawati bt.Anuar

Seksyen Sumber Manusia

Pembantu Tadbir/N17

14

 

Norlianty bt. Othman

Seksyen Perkhidmatan & Kewangan

Pembantu Tadbir/N17

15

 

Nurul Azwa bt. Osman

Seksyen Perkhidmatan & Kewangan

Penolong Pegawai Arkib/S27

16

 

Saenah bt.Bahari

Seksyen Panducari

Pegawai Arkib/S48

17

ASH3048

Salmah bt.Safri

Seksyen Perkhidmatan & Kewangan

Pembantu Tadbir Kanan/N22

18

 

Sauyah bt.Che Rose

PESARA

-

19

 

Siti Fatimah bt.Kassim

Seksyen Dokumentasi

Pegawai Arkib/S41

20

 

Suhana bt. Mat Tehor

Seksyen Dokumentasi

Pegawai Arkib/S41

21

 

Siti Salmi Binti Zainal

Seksyen Pentadbiran dan Kewangan

Pembantu Am Pejabat/ N1

22

 

Noor Fadzilah Binti Abdul Rahman

Memorial Tunku Abdul Rahman

Penolong Pegawai Arkib/S27

23

 

Rashidah Binti Mohd Nor

Seksyen Pentadbiran dan Kewangan

Pembantu Tadbir/ N17

Pages: 1  2  3