Pegawai Rekod Jabatan Pegawai Rekod Jabatan

Pelantikan ini berdasarkan kepada Panduan Pengurusan Pejabat, Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 2007 – Bab 8 Perkara 8.2(d).

a. Borang SKL 8

    Bagi Permohonan daripada Jabatan/ Agensi kerajaan

  • Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur,
  • Wilayah Persekutuan Putrajaya,
  • Negeri Selangor; dan
  • Negeri Sembilan
    bolehlah dihantar melalui e-mel skl@arkib.gov.my
    atau difakskan kepada:-
Ketua Pengarah
Arkib Negara Malaysia,
Seksyen Konsultansi dan Latihan,
Jalan Tuanku Abdul Halim,
50568 KUALA LUMPUR.
Faks: 03-62015679

 

b. Borang SKL 8 (a)

Bagi permohonan Jabatan/ Agensi Kerajaan di Negeri-negeri bolehlah dihantar melalui faks atau emel kepada Pengarah Arkib Negara Malaysia Negeri.