Gambar Petikan kata Pemimpin Gambar Petikan kata Pemimpin

1.    YAB Perdana Menteri, Tun Abdul Razak bin Hussein berucap ketika merasmikan mesyuarat pertama Majlis Perpaduan Negara di Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur pada 1 Julai 1971  (2001/40321)