Tan Sri Dr. Zainal Abidin bin Ahmad (Za’ba) Tan Sri Dr. Zainal Abidin bin Ahmad (Za’ba)

 
1. Kehidupan Peribadi    
  i. Nama : Zainal Abidin bin Ahmad
  ii. Tarikh Lahir : 16 September 1895
  iii. Tempat Lahir : Kampung Bukit Kerdas, Batu Kikir, Negeri
      Sembilan
       
2. Pendidikan : Sekolah Melayu Batu Kikir
      Sekolah Melayu Linggi
      St. Paul’s Institution, Seremban (Senior
      Cambridge - 1915)
       
      Sarjana Muda Sastera (Pengajian Bahasa 
      Melayu dan Bahasa Arab) (1953)
       
3. Kerjaya : Guru (1916-1918)
      Penulis, Penterjemah dan Pengarang buku – buku
      Pensyarah Bahasa Melayu di School of 
      Oriental and African Studies (SOAS), Universiti
      London (1947-1950)
       
      Pensyarah Jabatan Pengajian Melayu,
      Universiti Malaya (1953)
       
4. Sumbangan : Penasihat Umum Persaudaraan Sahabat Pena
      Malaya (1937)
      Yang Dipertua Persatuan Melayu Selangor (1945)
      Ahli Jawatankuasa bagi Jawatankuasa Penggubal
      Rang Piagam UMNO
       
5. Anugerah / Darjah : Gelaran ‘Pendeta’ oleh Kongres Bahasa dan
  Kebesaran   Persuratan Melayu Ketiga di Johor Baharu (1956)
       
      Ijazah Kehormat Persuratan dari Universiti 
      Malaya (1959)
       
      Bintang Panglima Mangku Negara (1962)
       
      Ijazah Kehormat Persuratan dari Universiti 
      Kebangsaan Malaysia (1973)
       
6. Meninggal Dunia    
  i. Tarikh Meninggal : 23 Oktober 1973
       
7. Maklumat Tambahan    

Tan Sri Dr. Haji Zainal Abidin bin Ahmad atau Za’ba sering menggunakan pelbagai nama pena di dalam penulisan beliau antaranya ‘Patriot’, ‘Za’ba’, ‘Zai Penjelmaan’, ‘Anak Melau Jati’, ‘Melayu yang berugama Islam’, ‘Z’, dan ‘Melayu’. Za’ba berpegang kepada falsafah ‘Percubaan Membawa Kejayaan’ sehingga ke akhir hayat beliau.  Za’ba bersama Ungku Aziz telah mengatur pembentukan pertubuhan bahasa pelajar dan dua tahun kemudian Persekutuan Bahasa Melayu Universiti Malaya dibentuk.

Mukasurat: 1  2  3