Majlis Raja-raja: Penaung dan Lambang Kedaulatan Institusi Diraja Majlis Raja-raja: Penaung dan Lambang Kedaulatan Institusi Diraja

Satu perkara menarik yang perlu diketahui umum, hanya Majlis Raja-Raja di Malaysia inilah satu-satunya yang wujud di dunia pada masa kini, di mana pemuafakatan di antara Raja-Raja Melayu serta pihak kerajaan yang dipilih melalui prinsip demokrasi berparlimen dapat bermuafakat demi memastikan negara kita Malaysia sentiasa berada dalam keadaan harmoni dan makmur. Majlis Raja-Raja juga merupakan kaedah semak dan imbang kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, selain memberi nasihat dan pandangan dari semasa ke semasa dan ini membuktikan jalinan muhibah antara semua Raja-Raja Melayu erat ibarat satu keluarga.

Sesungguhnya, kita tidak akan sedar betapa berharga tradisi Majlis Raja-Raja yang kita warisi ini hinggalah kita kehilangannya. Sukar dibayangkan jika di saat tradisi yang perlu dipertahankan ini, hilang, maka ketika itu sudah terlewat untuk kita melakukan sesuatu. Majlis Raja-Raja yang telah sekian lama mempertahankan hak dan kedaulatan orang-orang Melayu, malah tidak mengenepikan hak kaum lain, wajar disanjung dan dipertahankan bersama. Janganlah antara kita berbalah dengan mempertikaikan fungsi dan tanggungjawab yang dilaksanakan oleh Majlis Raja-Raja ini, sebaliknya kita renung kembali semua jasa dan amanah yang telah dilaksanakan selama ini dimana hasilnya, hendaklah kita syukuri. Kini, tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia ialah memberikan kesetiaan kepada raja dan negara sepertimana ikrar kita semua dalam prinsip Rukun Negara yang kedua.

Mohd Saufi bin Samsudin
Seksyen Penyelidikan Khas Negara
Arkib Negara Malaysia
saufi@arkib.gov.my

Mukasurat: 1  2  3  4