Prof. Dato’ Dr. Hood Salleh Prof. Dato’ Dr. Hood Salleh

   Prof. Dato' Dr. Hood juga telah menjadi penyelia tesis lebih daripada 10 orang penuntut Ijazah Sarjana dan Ijazah Doktor Falsafah. Di peringkat antarabangsa pula beliau telah menyelia pelajar daripada Scotland, Jepun, Australia, Jordan dan sebagainya.

   Selain daripada itu, beliau merupakan konsultan kepada beberapa projek badan kerajaan dan swasta. Antaranya ialah Socio-Economic Study of Perak Hilir, Perak untuk EASAMS, England (1974); A socioeconomic study of the Hulu Nenggiri Dam Project, Kelantan untuk Lembaga Letrik Negara (1985); Ketua Projek bagi Penempatan Semula Orang Asli Sg. Temir, Raub ke Lembah Sg. Bilut, Raub, Pahang.

Mukasurat: 1  2