Tun Datuk Patinggi Haji Abdul Rahman Ya’akub Tun Datuk Patinggi Haji Abdul Rahman Ya’akub

Carian Bahan Di Arkib Negara Malaysia            :

Untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai Tun Datuk Patinggi Haji Abdul Rahman Ya’akub, anda boleh hadir ke Dewan Penyelidikan Arkib Negara Malaysia atau layari Portal Online Finding Aids (OFA) Arkib Negara Malaysia di ofa.arkib.gov.my

Berikut merupakan sebahagian daripada senarai bahan mengenai Tun Datuk Patinggi Haji Abdul Rahman Ya’akub yang terdapat di Portal Online Finding Aids (OFA) Arkib Negara Malaysia.

 

1. Tajuk : PENGUMUMAN KEJAYAAN OPERASI SRI AMAN OLEH KETUA
      MENTERI SARAWAK, DATUK HAJI ABDUL RAHMAN YAAKUB,
      SARAWAK; 4.3.1974
  Sumber : JABATAN ARKIB NEGARA MALAYSIA
  URL : http://ofa.arkib.gov.my/ofa/group/asset/871867
       
2. Tajuk : SEMINAR DAN FORUM PERDANA KEBANGSAAN PENGHAYATAN
      DAN PENGUKUHAN KEMERDEKAAN MALAYSIA – SEJARAH
      KEMERDEKAAN
  Sumber : JABATAN ARKIB NEGARA MALAYSIA
  URL : http://ofa.arkib.gov.my/ofa/group/asset/860761
       
3, Tajuk : DATUK PATINGGI ABDUL RAHMAN YAAKUB SEDANG DIARAK
      OLEH PENYOKONGNYA, KUCHING, SARAWAK.
  Sumber : ABDUL RAHMAN BIN HAMZAH
  URL : http://ofa.arkib.gov.my/ofa/group/asset/871138

 

Tarikh kemaskini: Januari 2018

Mukasurat: 1  2  3