Bahagian Khidmat Pengurusan Bahagian Khidmat Pengurusan

  • Merancang, merangka, mengemaskini dasar / peraturan berkaitan urusan pentadbiran dan sumber manusia
  • Merancang, merangka, mengemaskini dasar / peraturan berkaitan urusan kewangan dan akaun
  • Merancang, merangka, mengemaskini dasar / peraturan berkaitan urusan projek pembangunan
  • Merancang, merangka, mengemaskini dasar / peraturan berkaitan urusan pengurusan maklumat (ICT)

 

Fungsi tersebut dilaksanakan oleh lima (5) seksyen dan dua (2) unit iaitu Seksyen Pembangunan dan Penyenggaraan, Seksyen Pentadbiran dan Sumber Manusia, Seksyen Kewangan dan Akaun, Seksyen Pengurusan Rekod dan Registri, Seksyen Teknologi Maklumat, Unit Perolehan dan Kontrak dan Unit Stor dan Aset.