Bahagian Pengembangan Bahagian Pengembangan

Objektif Bahagian
  1. Memelihara bahan arkib sebagai warisan negara mengikut piawaian yang telah ditetapkan.
  2. Menggalakkan penggunaan bahan arkib sebagai sumber rujukan dan penyelidikan melalui kemudahan capaian.
  3. Mempertingkatkan kesedaran dan penghayatan sejarah negara melalui penggunaan bahan arkib.
  4. Memperluaskan penyebaran dan penggunaan bahan arkib melalui penggunaan teknologi terkini, pameran, arkib penyelidikan dan sebagainya.
  5. Meningkatkan jumlah pelawat ke Arkib Negara dan menyebar luas mengenainya melalui program dan aktiviti yang terancang.