Bahagian Pengurusan Penyelidikan & Dokumentasi Bahagian Pengurusan Penyelidikan & Dokumentasi

Objektif Bahagian
  1. Memastikan rekod dan maklumat berkaitan persempadanan, hak kedaulatan, isu semasa, dan pengesahan fakta sejarah negara tersedia untuk dimaju dan dirujuk oleh pihak berkaitan.
  2. Merancang dan menguruskan program penerbitan dan percetakan jabatan serta mengendalikan  edaran dan jualan terbitan berkaitan; dan
  3. Menjalankan penyelidikan mengenai peristiwa-peristiwa bersejarah, tempat-tempat  bersejarah dan tokoh-tokoh sejarah di samping mengumpulkan maklumat dan bahan-bahan yang berkaitan mengenainya untuk disebarkan kepada orang ramai.