Bahagian Pengurusan Rekod Kerajaan Bahagian Pengurusan Rekod Kerajaan

Bahagian Pengurusan Rekod Kerajaan bertanggungjawab melaksanakan fungsi berikut:

  • Memastikan rekod awam diuruskan dengan sistematik dan berkesan mengikut peraturan dan piawaian yang ditetapkan agar rekod dapat dipelihara dan diakses;
  • Memastikan Program Pengurusan Rekod Elektronik yang dilaksanakan di Pejabat awam mematuhi piawaian yang ditetapkan Arkib Negara;
  • Memastikan sistem pengurusan rekod elektronik yang dibangunkan mematuhi piawaian MS IS0 16175.
  • Membantu pejabat awam di dalam penyediaan pra-syarat DDMS iaitu penyediaan Klasifikasi Fail dan Jadual Pelupusan Rekod. 
  • Memastikan pelupusan rekod kerajaan dilaksanakan secara sistematik dan mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Arkib Negara bagi penjimatan ruang, kos dan peralatan di Pejabat awam;
  • Memastikan Pusat Rekod Agensi yang dibangunkan oleh Pejabat awam mematuhi spesifikasi yang ditetapkan oleh Arkib Negara;

 

Fungsi tersebut dilaksanakan oleh tiga (3) seksyen iaitu :