Borang Pelupusan Rekod Borang Pelupusan Rekod

Borang Pelupusan

Selaras dengan Seksyen 25 (2) (a) dan (b) Akta Arkib Negara Malaysia 2003, semua pejabat awam (Kementerian/Jabatan/Agensi Kerajaan) perlu memohon kebenaran Arkib Negara Malaysia sebelum melaksanakan tindakan pelupusan rekod awam dengan menggunakan borang-borang yang telah diluluskan menerusi Warta Kerajaan bertarikh 13 Oktober 2008.

Subjek   Versi
 Borang Arkib 1/2008 : Jadual Pelupusan Rekod PDF Doc
 Borang Arkib 2/2008 : Borang Permohonan Bagi Pemusnahan Rekod Awam PDF Doc
 Borang Arkib 3/2008 : Borang Permohonan Bagi Pemusnahan Rekod Elektronik PDF Doc
 Borang Arkib 4/2008 : Borang Permohonan Bagi Pemusnahan Rekod Kewangan Dan Perakaunan PDF Doc
 Borang Arkib 5/2008 :
 Borang Permohonan Bagi Pelupusan Fail (Yang Tidak DiNyatakan Dalam Jadual Pelupusan Rekod)
PDF Doc
 Borang Arkib 6/2008 :
 Borang Permohonan Bagi Pelupusan Rekod Kartografi (Yang Tidak DiNyatakan Dalam Jadual Pelupusan Rekod)
PDF Doc
 Borang Arkib 7/2008 :
 Borang Permohonan Bagi Pelupusan Rekod Seni Bina (Yang Tidak DiNyatakan Dalam Jadual Pelupusan Rekod)
PDF Doc

Mukasurat: 1  2