Borang Pelupusan Rekod Borang Pelupusan Rekod

 Borang Arkib 8/2008 :
 Borang Permohonan Bagi Pelupusan Rekod Pandang Dengar (Yang Tidak DiNyatakan Dalam Jadual Pelupusan Rekod)
PDF Doc
 Borang Arkib 9/2008 :
 Borang Permohonan Bagi Pelupusan Rekod Terbitan Dan Bahan Bercetak (Yang Tidak DiNyatakan Dalam Jadual Pelupusan Rekod)
PDF  Doc
 Borang Arkib 10/2008 :
 Borang Permohonan Bagi Pelupusan Rekod Elektronik (Yang Tidak DiNyatakan Dalam Jadual Pelupusan Rekod)
PDF  Doc
 Borang Arkib 11/2008 : Borang Permohonan Bagi Pemindahan Rekod Awam PDF  Doc
 Borang Arkib 12/2008 : Penentusahan Pemusnahan Rekod Awam PDF  Doc
Borang Arkib 13/2008 : Penentusahan Pemusnahan Rekod Kewangan Dan Perakaunan PDF Doc

 

NOTA :  Untuk membaca dokumen-dokumen PDF, anda memerlukan perisian Acrobat Reader  yang boleh didapati secara percuma dengan klik di sini :

Get Adobe

Mukasurat: 1  2