SENARAI KUMPULAN ARKIB/REKOD YANG BOLEH DIRUJUK BAGI SUKU PERTAMA 2010 DI IBU PEJABAT DAN CAWANGAN NEGERI, ARKIB NEGARA MALAYSIA SENARAI KUMPULAN ARKIB/REKOD YANG BOLEH DIRUJUK BAGI SUKU PERTAMA 2010 DI IBU PEJABAT DAN CAWANGAN NEGERI, ARKIB NEGARA MALAYSIA

CAWANGAN PULAU PINANG

BIL
KUMPULAN REKOD
NO.SPR
1
Pejabat, Pengarah Tanah dan Galian Negeri Pulau Pinang
1987 / 00002
2
Lembaga Tabung Haji Negeri Pulau Pinang
1988 / 00052
3
Lembaga Kemajuan ikan Malaysia, Pulau Pinang
1990 / 00009
4
Institut Penyelidikan Perikanan
1990 / 00010
5
Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang
1990 / 00011
6
Jabatan Pertanian Negeri Pulau Pinang
1992 / 00012
7
Jabatan Pertanian Negeri Pulau Pinang
1992 / 00012
8
Stor Perubatan Kawasan, Makmal Ubat dan Stor, Bukit Mertajam
1994 / 00019
9
Jabatan Pembangunan Koperasi Negeri Pulau Pinang
1994 / 00020
10
Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan
1994 / 00023
11
Pejabat Pembangunan Negeri
1994 / 00028
12
Stor Perubatan Kawasan, Makmal Ubat Dan Stor, Bukit Mertajam
1994 / 00030
13
Institut Penyelidikan Perikanan
1995 / 00011
14
Institut Pertanian Bumbung Lima Seberang Perai Utara Pulau Pinang
1997 / 00001
15
Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan
1998 / 00015
16
Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang
2001 / 00004
17
Pusat Penternakan Unggas
2004 / 00005