Dari Malaya ke Malaysia Dari Malaya ke MalaysiaLiku-liku dan Cabaran Dihadapi

Sebaik menyuarakan cadangan gagasan Malaysia tersebut, Tunku menerima pelbagai bentuk reaksi daripada pemimpin dan rakyat di Borneo Utara, Sarawak, Brunei dan juga di Semenanjung sendiri. Sebahagian menyokong manakala sebahagian menentang.

Walaupun kesedaran politik dalam kalangan masyarakat Borneo Utara dan Sarawak agak lambat kerana lama berada dalam penjajahan British, namun tentangan hebat dihadapi terutama daripada pemimpin UNKO dan Pasok Momogun. Malahan kebimbangan dan ketidakfahaman mereka mengenai konsep Malaysia sehingga menyebabkan UNKO, SUPP dan Parti Rakyat Brunei bergabung membentuk United Front pada Julai 1961 untuk menentang gagasan Malaysia.

Mereka beranggapan, negeri mereka akan menjadi koloni baru yang dijajah oleh Persekutuan Tanah Melayu. Manakala jawatan-jawatan yang bakal dikosongkan oleh pegawai-pegawai British kelak dibimbangi akan diisi oleh hanya pegawai-pegawai dari Persekutuan dan Singapura. Mereka juga bimbang terhadap dominasi politik orang Melayu dan persaingan daripada orang-orang Cina di Persekutuan Tanah Melayu dan Singapura.

Gabenor-gabenor British di Borneo Utara dan Sarawak turut menentang gagasan Malaysia kerana merasakan Borneo Utara dan Sarawak masih belum bersedia dari segi politik berbanding Persekutuan Tanah Melayu dan Singapura yang lebih jauh ke hadapan dalam pelbagai aspek. Di Singapura, walaupun cadangan Malaysia disokong kuat, namun tidak kurang juga yang menentang terutama dari golongan anti-PAP.

Kerajaan British yang menyokong gagasan Malaysia, menghantar beberapa perwakilan untuk mengadakan perbincangan-perbincangan berasingan dengan Tunku, Gabenor Sarawak, Gabenor Borneo Utara dan Pesuruhjaya Tinggi Brunei. Pertemuan juga diadakan di antara Tunku dengan Lee Kuan Yew dan dengan Perdana Menteri Britain, Sir Harold MacMillan.

Mesyuarat Persatuan Parlimen Komanwel yang dianjurkan oleh kerajaan British telah membawa kepada pembentukan Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia atau Malaysian Solidarity Consultative Committee (MSCC) yang dikenali juga sebagai Jawatankuasa Setiakawan Malaysia pada 23 Julai 1961. MSCC mempunyai perwakilan daripada Persekutuan, Singapura, Borneo Utara, Sarawak dan Brunei.

Mukasurat: 1  2  3  4  5  6  7