Dari Malaya ke Malaysia Dari Malaya ke MalaysiaMelalui jawatankuasa ini, satu persidangan diadakan di Jesselton pada 24 Ogos 1961 untuk memberi penjelasan mengenai gagasan Malaysia kepada pemimpin-pemimpin dan rakyat di Borneo Utara dan Sarawak. Di persidangan ini juga, wakil-wakil negeri diberi peluang berbincang, melahirkan buah fikiran serta mendapatkan penerangan yang lebih jelas mengenai perkara-perkara berkaitan Malaysia.

Dalam mesyuarat jawatankuasa di Kuching pada 18 Disember 1961, persetujuan pada dasarnya telah diterima daripada perwakilan Borneo Utara dan Sarawak untuk menubuhkan Malaysia. Rakyat Borneo Utara dan Sarawak diberi peluang mengemukakan segala masalah dan syarat-syarat yang berkaitan hak-hak perlindungan berperlembagaan. Hasil dari perbincangan dan maklumbalas yang diberi, satu memorandum khas telah disediakan oleh MSCC.

Memorandum khas ini mengandungi syarat-syarat terperinci berhubung penyertaan Borneo Utara dan Sarawak ke dalam Malaysia seperti perkara-perkara berkaitan keagamaan, bahasa, imigresen dan kedudukan pribumi. Memorandum ini secara langsung membuktikan penglibatan aktif pemimpin politik di kedua-dua negeri dalam pembentukan sebuah negeri yang merdeka di bawah Malaysia.

Mukasurat: 1  2  3  4  5  6  7