Direktori Pegawai Direktori Pegawai

« Kembali

Kementerian Belia dan Sukan Malaysia (KBS)


Cari  

Unit Registri dan Rekod
Bahagian Khidmat Pengurusan
Aras 6, Menara KBS,
62570 Putrajaya
Telefon : 03-8871 3333 / 03-8871 3000 / 03-88713506
Fax : 03-8888 8770

1
Nama : SULAIMAN BIN SAID
Jawatan : Pegawai Arkib
image : Kementerian Belia dan Sukan Malaysia (KBS)
image : sulaiman@kbs.gov.my
image : 03-88713506
Tunjuk 1 keputusan.