Dokumen Perisytiharan Kemerdekaan Dokumen Perisytiharan Kemerdekaan

 

Dan bahawasanya oleh kerana sebuah Perlembagaan bagi Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu telah ditentukan menjadi suatu kanun yang muktamad baginya.

Dan bahawasanya oleh kerana Perlembagaan Persekutuan yang tersebut itu maka ada disediakan syarat untuk menjaga keselamatan hak-hak dan keutamaan Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja serta hak-hak asasi dan kebebasan sekalian rakyat dan untuk memajukan Persekutuan Tanah Melayu dengan aman dan damai serta teratur sebagai sebuah kerajaan yang mempunyai Raja yang berperlembagaan yang berdasarkan demokrasi cara berparlimen.

Dan bahawasanya oleh kerana Perlembagaan Persekutuan yang tersebut itu telah diluluskan oleh suatu undang-undang yang diadakan oleh Majlis Undangan Persekutuan serta dengan undang-undang yang diadakan oleh Negeri-Negeri Melayu dan dengan ketetapan-ketetapan di dalam Majlis Undangan Negeri Melaka dan Pulau Pinang, dengan demikian Perlembagaan itu telah berjalan kuat kuasanya pada 31 hari bulan Ogos tahun 1957.

Maka dengan nama Allah Yang Maha Murah lagi Maha Mengasihani, saya TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA ibni ALMARHUM SULTAN ABDUL HAMID HALIM SHAH, Perdana Menteri bagi Persekutuan Tanah Melayu, dengan persetujuan dan perkenan Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Negeri-Negeri Melayu dengan ini memasyhur dan mengisytiharkan bagi pihak umat Persekutuan Tanah Melayu bahawa mulai daripada tiga puluh satu hari bulan Ogos tahun seribu sembilan ratus lima puluh tujuh maka Persekutuan Tanah Melayu yang mengandungi di dalamnya negeri-negeri Johor, Pahang, Negeri Sembilan, Selangor, Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu, Perak, Melaka dan Pulau Pinang dengan limpah rahmat Allah Subhanahu Wataala akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang Merdeka dan berdaulat serta berdasarkan kepada kebebasan dan keadilan dan sentiasa menjaga dan mengutamakan kesejahteraan dan kesentosaan rakyatnya dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa.

t.t Tunku Abdul Rahman                     Kuala Lumpur.
Perdana Menteri                          31 hari bulan Ogos tahun 1957

    
Kandungan Pemasyhuran Kemerdekaan ini jelas menunjukkan Persekutuan Tanah Melayu (kemudiannya Malaysia) adalah menjadi sebuah negara berdaulat yang mengamalkan sistem Raja berperlembagaan berdasarkan demokrasi cara berparlimen mulai 31 Ogos 1957. Negara ini juga tertakluk kepada Perlembagaan Persekutuan yang menjadi kanun dan ketetapan yang bertindak untuk menjaga dan memelihara hak asasi dan kebebasan seluruh rakyat yang bernaung di bawah payung kedaulatan negara.
    
Dokumen asal Pemasyhuran Kemerdekaan ini masih tersimpan dengan baik di Arkib Negara Malaysia dan terdapat dalam dua versi iaitu Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu bertulisan jawi. Arkib Negara Malaysia juga turut memiliki dokumen Pemasyhuran Malaysia yang turut dimasyhurkan oleh YTM Tunku pada Hari Malaysia 16 September 1963.  

Mukasurat: 1  2  3  4