Kelab Sultan Sulaiman: Kelab Melayu Pertama Kelab Sultan Sulaiman: Kelab Melayu Pertama

Carian Bahan Di Arkib Negara Malaysia          :

Untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai Kelab Sultan Sulaiman: Kelab Melayu Pertama, anda boleh hadir ke Dewan Penyelidikan, Arkib Negara Malaysia atau layari Portal Online Finding Aids (OFA) Arkib Negara Malaysia di www.ofa.arkib.gov.my.

Berikut merupakan sebahagian daripada senarai bahan mengenai Kelab Sultan Sulaiman: Kelab Melayu Pertama yang terdapat di Portal Online Finding Aids (OFA) Arkib Negara Malaysia. 

 

Tajuk : SEJARAH PERKEMBANGAN KELAB SULTAN SULAIMAN JALAN STONY KAMPUNG BHARU, KUALA LUMPUR (1901-1976) OLEH SAMSIAH MUHAMMAD, ARKIB NEGARA MALAYSIA 1987.
Sumber :

Habibah binti Zon, Dato’ 

URL : http://ofa.arkib.gov.my/ofa/group/asset/1069255
     
Tajuk : SIRI BANGUNAN BERSEJARAH, SEJARAH PERKEMBANGAN KELAB SULTAN SULAIMAN (1901-1979)-1987
Sumber : Arkib Negara Malaysia, Jabatan
URL : http://ofa.arkib.gov.my/ofa/group/asset/936007
     
Tajuk : PENCETUS SEMANGAT JUANG BANGSA KELAB SULTAN SULAIMAN
Sumber : Arkib Negara Malaysia, Jabatan 
URL : http://ofa.arkib.gov.my/ofa/group/asset/936698
     
Tajuk : DOKUMENTASI SEJARAH KAMPONG BARU, KUALA LUMPUR, 1999
Sumber : Arkib Negara Malaysia, Jabatan 
URL : http://ofa.arkib.gov.my/ofa/group/asset/924475

 

 

Tarikh Kemaskini
6 Disember 2016

Mukasurat: 1  2  3