Khidmat Konsultansi Pengurusan Rekod Khidmat Konsultansi Pengurusan Rekod

 

Borang SKL 6

  • Khidmat Konsultansi Pengurusan Rekod di Arkib Negara
  • Khidmat Konsultansi Pengurusan Rekod di Jabatan bagi Jabatan/ Agensi di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Selangor dan Negeri Sembilan

 

Borang SKL 6 (a)

  • Khidmat Konsultansi Pengurusan Rekod di Jabatan bagi Jabatan/ Agensi di Negeri-negeri. (Borang bolehlah difakskan atau emel kepada Pengarah Arkib Negara Malaysia Negeri)

 

Alamat Arkib Negara Malaysia Negeri