Latihan Latihan

SENARAI KURSUS PENGURUSAN REKOD UNTUK PENJAWAT AWAM TAHUN 2014

 

1. Kursus Asas Pengurusan Rekod Pegawai Rekod Jabatan (PRJ)

Siri Tarikh Tempat Kursus
1/2014 18 - 19 Mac 2014 Arkib Negara Malaysia, Jalan Duta, Kuala Lumpur
2/2014 8 - 9 April 2014 Arkib Negara Malaysia, Jalan Duta, Kuala Lumpur
3/2014 3 - 4 Jun 2014 Arkib Negara Malaysia, Jalan Duta, Kuala Lumpur
4/2014 11 - 12 November 2014 Arkib Negara Malaysia, Jalan Duta, Kuala Lumpur

 

2. Kursus Asas Pengurusan Rekod Pembantu Tadbir Rekod Jabatan (PTRJ)

Siri Tarikh Tempat Kursus
1/2014 22 - 23 April 2014 Arkib Negara Malaysia, Jalan Duta, Kuala Lumpur
2/2014 27 - 28 Mei 2014 Arkib Negara Malaysia, Jalan Duta, Kuala Lumpur
3/2014 19 - 20 Ogos 2014 Arkib Negara Malaysia, Jalan Duta, Kuala Lumpur
4/2014 23 - 24 September 2014 Arkib Negara Malaysia, Jalan Duta, Kuala Lumpur

 

3. Kursus Lanjutan Pengurusan Rekod Pegawai Rekod Jabatan (PRJ)

Siri Tarikh Tempat Kursus
1/2014 7 - 9 Oktober 2014 Arkib Negara Malaysia, Jalan Duta, Kuala Lumpur
2/2014 21 - 23 Oktober 2014 Arkib Negara Malaysia, Jalan Duta, Kuala Lumpur

 

4. Kursus Pendek Pengurusan Rekod

Tarikh Tajuk Kursus Tempat Kursus
27 Mac 2014 Tatacara Pengendalian Fail Rasmi Kerajaan Arkib Negara Malaysia, Jln.Duta, Kuala Lumpur
6 Mei 2014 Pengenalan Kepada Penyediaan Klasifikasi Fail Urusan Am Arkib Negara Malaysia, Jln.Duta, Kuala Lumpur
17 Jun 2014 Tatacara Pengisian Borang Pelupusan Rekod Arkib Negara Malaysia, Jln.Duta, Kuala Lumpur
9 September 2014 Tatacara Pengendalian Fail Rasmi Kerajaan Arkib Negara Malaysia, Jln.Duta, Kuala Lumpur
30 September 2014 Pengenalan Kepada Penyediaan Klasifikasi Fail Urusan Am Arkib Negara Malaysia, Jln.Duta, Kuala Lumpur
25 November 2014 Tatacara Pengisian Borang Pelupusan Rekod Arkib Negara Malaysia, Jln.Duta, Kuala Lumpur

 

5. Kursus Pemuliharaan Rekod

Siri Tarikh Tempat Kursus
1/2014 22 - 24 April 2014 Arkib Negara Malaysia, Jalan Duta, Kuala Lumpur
2/2014 10 - 12 Jun 2014 Arkib Negara Malaysia, Jalan Duta, Kuala Lumpur
3/2014 26 - 28 Ogos 2014 Arkib Negara Malaysia, Jalan Duta, Kuala Lumpur
4/2014 7 - 9 Oktober 2014 Arkib Negara Malaysia, Jalan Duta, Kuala Lumpur
Mukasurat: 1  2