Latihan Latihan

SENARAI KURSUS PENGURUSAN REKOD UNTUK PENJAWAT AWAM TAHUN 2019

 

1. Kursus Pengurusan Rekod Pegawai Rekod Jabatan (PRJ)

Bil Tarikh Tempat Kursus
1/2019 26 - 28 Februari 2019 Bilik Latihan PPPAV, Arkib Negara Malaysia
2/2019 9 - 11 April 2019 Bilik Latihan PPPAV, Arkib Negara Malaysia
3/2019 23 - 25 Julai 2019 Bilik Latihan PPPAV, Arkib Negara Malaysia
4/2019 24 - 26 September 2019 Bilik Latihan PPPAV, Arkib Negara Malaysia

 

2. Kursus Pembantu Tadbir Rekod Jabatan (PTRJ Gred 1 - 28)

Bil Tarikh Tempat Kursus
1/2019 12 - 14 Mac 2019 Bilik Latihan PPPAV, Arkib Negara Malaysia
2/2019 18 - 20 Jun 2019 Bilik Latihan PPPAV, Arkib Negara Malaysia
3/2019 27 - 29 Ogos 2019 Bilik Latihan PPPAV, Arkib Negara Malaysia
4/2019 22 -24 Oktober 2019 Bilik Latihan PPPAV, Arkib Negara Malaysia

 

3. Bengkel Pemuliharaan Rekod (Terbuka)

Bil Tarikh Tempat Kursus
1/2019 5 - 7 Mac 2019 Arkib Negarawan
2/2019 16 - 18 Julai 2019 Arkib Negarawan
3/2019 24 - 26 September 2019 Arkib Negarawan
4/2019 8 - 10 Oktober 2019 Arkib Negarawan

 

4. Bengkel Pemuliharaan Rekod Selepas Bencana (Terbuka)

Bil Tarikh Tempat Kursus
1/2019 16 - 17 April 2019 Arkib Negarawan
2/2019 11 - 12 Jun 2019 Arkib Negarawan

 

NOTA: Pemohon yang tidak dihubungi oleh Urus Setia dalam 2 minggu sebelum kursus tersebut dijadualkan sama ada secara Telefon / Emel / Faks adalah dianggap TIDAK BERJAYA DIPILIH.

Mukasurat: 1  2