Maktab Perguruan Sultan Idris Maktab Perguruan Sultan Idris

Sepanjang tertegaknya MPSI yang lebih terkenal dengan nama `Suluh Budiman' ini, ia telah banyak menaburkan jasa dan menyumbangkan sahamnya dalam memupuk kebangkitan semangat nasionalisma di kalangan orang-orang Melayu. Kini Maktab yang terulung itu semakin pesat berkembang. Bangunan-bangunan baru dibina bagi menampung kekurangan ruang-ruang yang sedia ada. Sebuah muzium yang dikenali dengan Muzium Pendidikan telah ditubuhkan bagi mempamerkan perkembangan sistem pelajaran di negara ini amnya dan di maktab ini khususnya.

Sesuai dengan tarafnya sebagai sebuah maktab yang terulung itu, maka pihak-pihak tertentu telah mendesak pemerintah supaya menaikkan taraf maktab ini. Oleh itu pada 21 Februari 1987 Encik Anwar Ibrahim, Menteri Pelajaran telah mengisytiharkan Maktab Perguruan Sultan Idris ini dinaikkan tarafnya menjadi sebuah institusi pendidikan yang dikenali sebagai Institut Perguruan Sultan Idris (IPSI). Ianya lebih tinggi tarafnya daripada Maktab-maktab Perguruan yang lain dan diberi kuasa mengendalikan Kursus Sijil Lanjutan Perguruan dan Diploma Lepas Sijil. Keunggulan IPSI dalam memainkan peranan dan kepentingannya telah mendorong kerajaan untuk menaikkan tarafnya ke peringkat yang lebih tinggi sebagai Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) pada 1 Mei 1997. Dengan penaikan taraf tersebut, ianya telah dapat memantapkan lagi fungsi institusi ini sebagai gedung ilmu yang mampu melahirkan generasi pendidik berkaliber di masa hadapan.

 

   
   
   
Mukasurat: 1  2