Mesyuarat Durbar Negeri-Negeri Melayu Bersekutu yang Pertama, Kuala Kangsar, Julai 1897 Mesyuarat Durbar Negeri-Negeri Melayu Bersekutu yang Pertama, Kuala Kangsar, Julai 1897