Maklumat Umum Maklumat Umum

Ringkasan Sejarah Penubuhan Arkib Negara Malaysia

  • Ditubuhkan pada 1.12.1957 sebagai pejabat Rekod Awam.
  • 1963 dikenali sebagai Arkib Negara Malaysia.
  • 1966 akta Arkib Negara No.44, Tahun 1966 diluluskan.
  • 1966 bangunan Arkib Negara Malaysia di Petaling Jaya dirasmikan.
  • 1982 Arkib Negara Malaysia berpindah ke bangunan baru di Jalan Duta, Kuala Lumpur.
  • 2003 Akta Arkib Negara 2003 (Akta 629) diluluskan.
  • 2004 Arkib Negara Malaysia diletakkan dibawah Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Malaysia

Pengurusan Rekod Kerajaan

Mukasurat: 1  2