Panduan Pelupusan Rekod Panduan Pelupusan Rekod


 

 Borang Arkib 9/08 :
 Borang Permohonan Bagi Pelupusan Rekod Terbitan Dan Bahan Bercetak (Yang Tidak DiNyatakan
 Dalam Jadual Pelupusan Rekod)
PDF   Doc
 Borang Arkib 10/08 :
 Borang Permohonan Bagi Pelupusan Rekod Elektronik (Yang Tidak DiNyatakan Dalam Jadual
 Pelupusan Rekod)
PDF   Doc
 Borang Arkib 11/08 : Borang Permohonan Bagi Pemindahan Rekod Awam PDF   Doc
 Borang Arkib 12/08 : Penentusahan Pemusnahan Rekod Awam PDF   Doc
 Borang Arkib 13/08 : Penentusahan Pemusnahan Rekod Kewangan Dan Perakaunan PDF   Doc

 

  • NOTA :  Untuk membaca dokumen-dokumen PDF, anda memerlukan perisian Acrobat Reader  yang boleh didapati secara percuma dengan klik di sini :

    Get Adobe

  • Mukasurat: 1  2  3  4  5  6