Pencapaian Piagam Pelanggan 2019 Pencapaian Piagam Pelanggan 2019

«Kembali

Pencapaian Piagam Pelanggan Julai 2018

 PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
BULAN JULAI 2018
SEKSYEN PELUPUSAN REKOD
DAN SEKSYEN PENGURUSAN REKOD ELEKTRONIK

Perkhidmatan
Janji
Perkhidmatan Yang Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Yang Ditetapkan
Perkhidmatan Yang Melebihi Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Yang Ditetapkan
Jumlah Perkhidmatan
Jumlah
%
Jumlah
%
Kebenaran pelupusan rekod konvensional dan rekod elektronik (ada JPR) Memberi kebenaran pelupusan rekod konvensional dan rekod elektronik yang dinyatakan dalam Jadual Pelupusan Rekod (JPR) dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima. TIADA
-
TIADA
-
-
Menghasilkan Jadual Pelupusan Rekod Fungsian Jabatan Menghasilkan Jadual Pelupusan Rekod Fungsian Jabatan dalam tempoh 6 bulan dari tarikh Bengkel Jadual Pelupusan Rekod diadakan. 2 100
TIADA
-
2


Mukasurat: 1  2  3  4  5  6  7