Pencapaian Piagam Pelanggan 2019 Pencapaian Piagam Pelanggan 2019

«Kembali

Pencapaian Piagam Pelanggan Julai 2018

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
BULAN JULAI 2018
SEKSYEN PERHUBUNGAN AWAM DAN PROMOSI

Perkhidmatan
Janji
Perkhidmatan Yang Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Yang Ditetapkan
Perkhidmatan Yang Melebihi Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Yang Ditetapkan
Jumlah Perkhidmatan
Jumlah
%
Jumlah
%
Pertanyaan dan aduan pelanggan. Memberi jawapan kepada pertanyaan dan aduan pelanggan dengan menepati tempoh berikut:

Akuan penerimaan dalam masa 3 hari bekerja


Maklum balas dalam tempoh 14 hari bekerja.
 
 
 
 
 
 
 
 
0 (ADUAN)
15 (PERTANYAAN)
 
 
 
 
0 (ADUAN)
15 (PERTANYAAN)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100
 
 
 
 
100
 
 
 
 
 
 
 
 
TIADA
 
 
 
 
TIADA
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
0 (ADUAN)
15 (PERTANYAAN)
 
 
 
 
0 (ADUAN)
15 (PERTANYAAN)

 

 


Mukasurat: 1  2  3  4  5  6  7