Pencapaian Piagam Pelanggan 2019 Pencapaian Piagam Pelanggan 2019

«Kembali

Pencapaian Piagam Pelanggan Mac 2019

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
BULAN MAC 2019
SEKSYEN KONSULTANSI DAN LATIHAN

Perkhidmatan
Janji
Perkhidmatan Yang Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Yang Ditetapkan Perkhidmatan Yang Melebihi Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Yang Ditetapkan Jumlah Perkhidmatan
Jumlah % Jumlah %
Permohonan perkhidmatan konsultansi pengurusan rekod Memastikan permohonan perkhidmatan konsultansi pengurusan rekod akan dijawab  dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh permohonan diterima. 20
100
TIADA
- 20
Permohonan kursus pengurusan dan pemeliharaan rekod Memaklumkan status permohonan kursus pengurusan rekod dan pemeliharaan rekod dalam tempoh 2 minggu sebelum kursus dijalankan.

16

100
TIADA
-
16


Mukasurat: 1  2  3  4  5  6  7