Pencen (Bersara) Pencen (Bersara)

«Kembali

Senarai Pesara Bagi Tahun 2015

BIL NAMA JAWATAN TARIKH BERSARA WAJIB TARIKH BERSARA PILIHAN TEMPAT BERTUGAS TERAKHIR
1

Khairiah Binti Nasoha

Pen. Pegawai Tadbir N32 08 .01.2015   Unit Integriti,
Arkib Negara Malaysia
2

Yaacob Bin Kulub Wahab

Pem. Arkib S22   10.01.2015 Arkib Negara Malaysia,
Cawangan Perak
3

Jafizan Bin Mohd. Pilus

Pen. Pegawai Tadbir N32   10.02.2015 Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan, Melaka
4 Normadiah Binti Zakaria Pem. Arkib S26

 

02.03.2015 Seksyen Perolehan, Bahagian Pengurusan Arkib
5 Haji Abu Bakar Bin Zakaria Pegawai Arkib S44

 

02.03.2015 Seksyen Konsultansi Dan Latihan, Bahagian Perancangan Dan Penyelarasan
6

Rohana Binti Mohamad

Pem. Arkib S22 01.04.2015   Arkib Negara Malaysia,
Cawangan Johor
7 Ranganathan A/l Muthiah

Pen. Jurutera JA29

08.04.2015   Seksyen Pembangunan Dan Penyenggaraan, Bahagian Khidmat Pengurusan
8

Abd. Hadi Bin Abdul Hamid

Pem. Arkib S22 29.04.2015   Arkib Negara Malaysia,
Cawangan Johor
9 Mohd. Noor Bin Draman Pen. Jurutera JA29   01.06.2015

Seksyen Pembangunan Dan Penyenggaraan, Bahagian Khidmat Pengurusan

10

Che Rohani Binti Hussain

Pem. Arkib S22 11.07.2015   Arkib Negara Malaysia,
Cawangan Kedah/ Perlis
11 Mohmad Zam Bin Kedol Pem. Pemuliharaan S17 24.07.2015   Seksyen Pemuliharaan Dan Reprografi, Bahagian Pengurusan Arkib
12 Mohamad Bin Md. Amin Pembantu Operasi N11   30.06.2015 Arkib Negara Malaysia,
Cawangan Melaka
13 Mohd Zulkofli Bin Zainol Pembantu Operasi S11 01.09.2015   Arkib Negara Malaysia,
Cawangan Pulau Pinang
14 Adnan Bin Mat Tahir Pengawal Keselamatan KP14 15.09.2015   Memorial Tunku Abdul Rahman Putra, Bahagian Arkib Negarawan
15 Latif Bin Lakal Pembantu Pemuliharaan S17   17.09.2015 Seksyen Pemuliharaan Dan Reprografi, Bahagian Pengurusan Arkib
16 Zauyah Binti Ibrahim Pem. Arkib S22 27.10.2015   Seksyen Pengurusan Rekod Elektronik, Bahagian Pengurusan Rekod Kerajaan
17 Hamdan Bin Syed Hassan Pem. Pemuliharaan S17 07.11.2015   Sekskyen Pemeliharaan Dan Reprografi, Bahagian Pengurusan Arkib
18 Matanang Bin Asik Pem. Operasi N11 01.12.2012   Arkib Negara Malaysia, Cawangan Sabah
19 Mohd Zaidi Bin Ahmad Pengawal Keselmatan KP14 24.12.2015   Memorial Tun Abdul Razak, Bahagian Arkib Negarawan