Pencen (Bersara) Pencen (Bersara)

«Kembali

Senarai Pesara Bagi Tahun 2016

BIL NAMA JAWATAN TARIKH BERSARA WAJIB TARIKH BERSARA PILIHAN TARIKH BERSARA (MENINGGAL DUNIA) TEMPAT BERTUGAS TERAKHIR
1

Siti Ashas binti Kassim

Pembantu Arkib S22 22.05.2016 - - Unit Rumah Kelahiran Tun Dr. Mahathir Mohamad, ANM Negeri Perlis / Kedah
2

Hasnan bin Boslam

Jurufotografi B26 03.07.2016 - - Seksyen Arkib Pandang Dengar
3

Noriani binti Sulaiman

Pembantu Pemuliharaan S22 28.08.2016 - - Seksyen Pemeliharaan dan Reprografi
4 Awang Ramli bin Awang Othman Pembantu Operasi, N11

30.09.2016

- - Arkib Negara Malaysia Negeri Sarawak
5 Ismail bin Abd Rafar Pembantu Pemuliharaan S26

02.10.2016

- - Seksyen Pemeliharaan dan Reprografi
6 Wan Manso bin Wan Abdullah Pegawai Penerangan S44 15.10.2016 - - Seksyen Perhubungan Awam dan Promosi
7 Mahani binti Muhamad Pegawai Arkib S52 30.12.2016 - - Seksyen Pengurusan Arkib Negarawan
8

Rohana binti Muhammad

Pen. Pegawai Tadbir N36 - 02.02.2016 - Seksyen Kewangan dan Pengurusan Aset
9 Che Maheran binti Omar Pembantu Arkib S22 - 02.02.2016 - Seksyen Penyelidikan Khas Negara
10 Tanda bin Wakijan Pembantu Pemuliharaan S17 - 29.02.2016 - Arkib Negara Malaysia Negeri Johor
11 Ramlan bin Harun Pembantu Pemuliharaan S22 - 01.03.2016 - Arkib Negara Malaysia Negeri Perlis / Kedah
12 Noriah binti Abdullah Pembantu Arkib S26 - 01.03.2016 - Seksyen Pelupusan Rekod
13 Khamis bin Said Pembantu Pemuliharaan S17 - 19.10.2016 - Arkib Negara Malaysia Negeri Sabah / W.P. Labuan
14 Rosly bin Nazir Pemandu Kenderaan H11 - 02.06.2016 - Seksyen Perkhidmatan Pusat Rekod, Petaling Jaya
15 Norsiah binti Md. Isa Pembantu Arkib S26 - 01.08.2016 - Seksyen Pameran dan Arkib Pendidikan
16 Faizudin bin Zainol Pen Pegawai Teknologi Maklumat FA29 - - 18.07.2016 Seksyen Teknologi Maklumat
17 Jefrel bin Noran Pem. Pemuliharaan S17 - - 15.09.2016 Sekskyen Pemeliharaan Dan Reprografi