Pencen (Bersara) Pencen (Bersara)

«Kembali

Senarai Pesara Bagi Tahun 2019

BIL NAMA JAWATAN TARIKH BERSARA WAJIB TARIKH BERSARA PILIHAN TARIKH BERSARA (MENINGGAL DUNIA) TEMPAT BERTUGAS 
1

Ihsan bin Haji Hassan

Timb. Pengarah JUSA C Gred Utama VU7 - 01.02.2019 - Timb Ketua Pengarah Sektor Perancangan & Pengurusan
2

Fatimah binti Abdul Rashid

Pembantu Tadbir (P/O) Gred S19 - 01.03.2019 - Seksyen Pengurusan Rekod dan Registri
3

Musa bin Hanafiah

Pembantu Pemuliharaan Gred S22 15.03.2019 - - Seksyen Pemeliharaan dan Reprografi
4 Mohd Desa bin Saidin Pengawal Keselamatan Gred KP 14

-

01.04.2019 - Seksyen Perkhidmatan Pusat Rekod
5 Mohamad Kharudin bin Yusof Pembantu Am Pejabat Gred N11

17.04.2019

- - Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan
6 Che Rehan binti Harudn Penolong Pegawai Arkib Gred S32 (Memangku S38) - 01.05.2019 - Memorial Tunku Abdul Rahman Putra (MTARP)
7 Mohd Amin bin Ramli Pembantu Pemuliharaan Gred S19 05.05.2019 - - Arkib Negara Malaysia Negeri Perlis / Kedah
8

Zaferi bin Abd Kadir

Penjaga Jentera Elektrik, Gred J22 06.07.2019 - - Memorial Tunku Abdul Rahman Putra (MTARP)
9 Sabri bin Mohamed Pembantu Pemuliharaan S26 28.07.2019 - - Seksyen Pemeliharaan dan Reprografi
10 Azimah binti Mohd Ali Pegawai Arkib Gred S54 25.08.2019 - - Bahagian Arkib Negarawan
11 Kamaruddin bin Abdul Aziz Pegawai Arkib Gred S54

02.09.2019

- - Bahagian Pengembangan
12 Husain bin Mohamad Nor Pembantu Operasi Gred N11 23.09.2019 - - Arkib Negara Malaysia Negeri Sarawak
13 Betty anak Limpau Pembantu Pemeliharaan S22 16.10.2019 - - Arkib Negara Malaysia Negeri Sarawak