Penempatan/ Pemangkuan Pegawai Penempatan/ Pemangkuan Pegawai

«Kembali

Penempatan / Pemangkuan Pegawai 2014

September

BIL NAMA PENEMPATAN SEKARANG PENEMPATAN PEMANGKUAN TARIKH KUATKUASA
1. En. Mohd Salleh bin Abdul Manaf
Pegawai Teknologi Maklumat
Memangku Gred F44
Seksyen Teknologi Maklumat, Bahagian Khidmat Pengurusan Seksyen Teknologi Maklumat, Bahagian Khidmat Pengurusan 17/09/2014


Ogos

BIL NAMA PENEMPATAN SEKARANG PENEMPATAN PEMANGKUAN TARIKH KUATKUASA
1. En. Norazman bin Ahmad
Pen. Pegawai Arkib
Memangku Gred S38
Arkib Negara Malaysia Cawangan Kedah/ Perlis Memorial Tunku Abdul Rahman Putra 01/08/2014


Julai

BIL NAMA PENEMPATAN SEKARANG PENEMPATAN PEMANGKUAN TARIKH KUATKUASA
1. Pn. Siti Kamaliah binti Madil
Pen. Pegawai Arkib
Memangku Gred S32
Seksyen Rujukan dan Akses Seksyen Dokumentasi 01/07/2014
2. Pn. Norzehan binti Mohd Zin
Pen. Pegawai Arkib
Memangku Gred S32
Seksyen Pameran dan Arkib Pendidikan Memorial Tun Hussein Onn 01/07/2014
3. Pn. Puteri Azilawani binti Megat Ariffin
Pembantu Arkib
Memangku Gred S22
Seksyen Rujukan Dan Akses Seksyen Perolehan 01/07/2014
4. Pn. Faridah binti Muhamad Yusoff
Pembantu Arkib
Memangku Gred S22
Seksyen Perkhidmatan Repositori Seksyen Perkhidmatan Pusat Rekod 01/07/2014
5. Pn. Samsiah binti Osman
Pembantu Arkib
Memangku Gred S22
Seksyen Perkhidmatan Pusat Rekod Seksyen Perkhidmatan Pusat Rekod 01/07/2014
6. En. Yusri Alhadi bin Arshad
Pembantu Arkib
Memangku Gred S22
Seksyen Perkhidmatan Pusat Rekod Arkib Negara Malaysia Cawangan Sarawak 01/07/2014


Mei

BIL NAMA PENEMPATAN SEKARANG PENEMPATAN PEMANGKUAN TARIKH KUATKUASA
1. En Hafizul bin Osman
Pembantu Pemuliharaan
Gred S17 (Lantikan Baru)
- Seksyen Pemeliharaan dan Reprografi 15/05/2014
2. Cik Jamilah binti Jamal
Pegawai Arkib
Gred S41 (Lantikan Baru)
- Seksyen Konsultansi dan Latihan 12/05/2014


April

BIL NAMA PENEMPATAN SEKARAN PENEMPATAN PEMANGKUAN TARIKH KUATKUASA
1 Pn Raihan binti Abdul Rahman
Pegawai Arkib
Gred S41 (Lantikan Baru)
- Seksyen Konsultansi dan Latihan Arkib Negara Malaysia 01/04/2014
2

Pn. Qahera binti Alian
Pegawai Arkib
Gred S41 (Lantikan Baru)

- Seksyen Konsultansi dan Latihan, Arkib Negara Malaysia 01/04/2014
3

Pn. Setra binti Ginsim
Pegawai Arkib
Gred S41 (Lantikan Baru)

-

Seksyen Konsultansi dan Latihan, Arkib Negara Malaysia 01/04/2014