Penempatan/ Pemangkuan Pegawai Penempatan/ Pemangkuan Pegawai

«Kembali

Penempatan / Pemangkuan Pegawai 2015

Mei

BIL NAMA PENEMPATAN SEKARANG PENEMPATAN PEMANGKUAN TARIKH KUATKUASA
1. Nur Rohaizah binti Norizan
Pegawai Arkib
Gred S41 (Lantikan Baru)
- Seksyen Perkhidmatan Pusat Rekod, Bahagian Pengurusan Rekod Kerajaan 05/05/2015
2. Jamidi bin Jaluin
Pegawai Arkib
Gred S41 (Lantikan Baru)
- Seksyen Perkhidmatan Pusat Rekod, Bahagian Pengurusan Rekod Kerajaan 05/05/2015
3. Sulaiman bin Said
Pegawai Arkib
Gred S41 (Lantikan Baru)
- Seksyen Panducari dan Penerbitan, Bahagian Pengurusan Penyelidikan dan Dokumentasi 05/05/2015
4. Wan Mohd Rahimi bin Rahim
Pegawai Arkib
Gred S41 (Lantikan Baru)
- Seksyen Dokumentasi, Bahagian Pengurusan Penyelidikan dan Dokumentasi 05/05/2015
5. Noorainida binti Hashim
Pegawai Arkib
Gred S41 (Lantikan Baru)
- Seksyen Pemuliharaan dan Reprografi, Bahagian Pengurusan Arkib 05/05/2015


Mac

BIL NAMA PENEMPATAN SEKARANG PENEMPATAN PEMANGKUAN TARIKH KUATKUASA
1. En. Zaidin bin Mohd Noor
Pegawai Arkib
Memangku Gred S52
Ketua Seksyen Arkib Digital, Bahagian Pengurusan Arkib Ketua Seksyen Penyelidikan Khas Negara, Bahagian Pengurusan Penyelidikan dan Dokumentasi 01/03/2015
2. En. Ladoh Anak Mejus
Pegawai Arkib
Memangku Gred S48
Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani (KADER) Pengarah, ANM Cawangan Perak 16/03/2015
3. Pn. Sa'udah binti Ab. Manaf
Pegawai Arkib
Memangku Gred S48
Mahkamah Persekutuan Malaysia (KADER) Pengarah, ANM Cawangan Sabah 16/03/2015
4. En. Usdi bin Abdullah
Pegawai Arkib
Memangku Gred S48
Kementerian Kemajuan Luar Bandar & Wilayah (KADER) Seksyen Penyelidikan Khas Negara, Bahagian Pengurusan Penyelidikan dan Dokumentasi 16/03/2015
5. Pn. Shahida binti Mohamad Salleh
Pegawai Arkib
Memangku Gred S44
Seksyen Panducari Dan Penerbitan, Bahagian Pengurusan Penyelidikan Dan Dokumentasi Mahkamah Persekutuan Malaysia (KADER) 16/03/2015
6. Pn. Wan Nurul Asnidayu binti Wan Zawawi
Pegawai Arkib
Memangku Gred S44
Seksyen Konsultansi Dan Latihan, Bahagian Perancangan Dan Penyelarasan Seksyen Dasar, Standard Dan Pengurusan Kualiti, Bahagian Perancangan Dan Penyelarasan 16/03/2015
7. Pn. Hafizah binti Othman
Pegawai Arkib
Memangku Gred S44
Seksyen Pengurusan Rekod Elektronik, Bahagian Pengurusan Rekod Kerajaan Seksyen Pengurusan Rekod Elektronik, Bahagian Pengurusan Rekod Kerajaan 16/03/2015
8. En. Nik Man bin Nik Soh
Pegawai Arkib
Memangku Gred S44
Seksyen Perkhidmatan Pusat Rekod, Bahagian Pengurusan Rekod Kerajaan Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani (KADER) 16/03/2015
9. En. Mohd Shahriman bin Sahar
Pegawai Arkib
Memangku Gred S44
Seksyen Pelupusan Rekod, Bahagian Pengurusan Rekod Kerajaan Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (KADER) 16/03/2015
10. Pn. Raabiatul Adawiyah bint Mat Tari
Pegawai Arkib
Memangku Gred S44
Kementerian Pengangkutan Malaysia (KADER) Ketua Seksyen Pengurusan Rekod Dan Registri, Bahagian Khidmat Pengurusan 16/03/2015
11. Pn. Azhaniah binti Azizan
Pegawai Arkib
Memangku Gred S44
Kementerian Kesihatan Malaysia (KADER) Seksyen Penyelidikan Khas Negara, Bahagian Pengurusan Penyelidikan dan Dokumentasi 16/03/2015
12. Pn. Nor A'tikah binti Safri
Pegawai Arkib
Memangku Gred S44
Seksyen Pelupusan Rekod, Bahagian Pengurusan Rekod Kerajaan Kementerian Pertahanan Malaysia (KADER) 16/03/2015
13. Cik Siti Sapinah binti Rahman Oh
Pegawai Arkib
Memangku Gred S44
Kementerian Kewangan Malaysia Kementerian Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah (KADER) 16/03/2015
14. En. Afham Jauhari bin Aldi
Pegawai Arkib
Memangku Gred S44
Seksyen Perancangan Strategik Dan Hubungan Antarabangsa, Bahagian Perancangan Dan Penyelarasan Seksyen Perancangan Strategik Dan Hubungan Antarabangsa, Bahagian Perancangan Dan Penyelarasan 16/03/2015
15. Pn. Noriani binti Sulaiman
Pembantu Pemuliharaan
Memangku Gred S22
Seksyen Pemeliharaan Dan Reprografi, Bahagian Pengurusan Arkib Seksyen Pemeliharaan Dan Reprografi, Bahagian Pengurusan Arkib 01/03/2015
16. En. Mohd Noor bin Sharif
Pembantu Pemuliharaan
Memangku Gred S22
Jabatan Perdana Menteri (KADER) Perpustakaan Negara Malaysia (KADER) 01/03/2015