Penempatan/ Pemangkuan Pegawai Penempatan/ Pemangkuan Pegawai

«Kembali

Penempatan / Pemangkuan Pegawai 2018

 

BIL NAMA PENEMPATAN SEKARANG PENEMPATAN / PEMANGKUAN TARIKH KUATKUASA
1. Mohd Salehuddin bin Abdullah
Pembantu Pemuliharaan
Gred S19 (Lantikan Baru)
- Perpustakaan Negara Malaysia 02.04.2018
2. Ahmad Sukri bin Zahari
Pembantu Pemuliharaan
Gred S19 (Lantikan Baru)
- Perpustakaan Negara Malaysia 02.04.2018
3. Muhamadd Syaza bin Supian
Pembantu Pemuliharaan
Gred S19 (Lantikan Baru)
- Perpustakaan Negara Malaysia 02.04.2018
4. Syahimie bin Sulong @ GOli
Pembantu Pemuliharaan
Gred S19 ( Lantikan Baru)
- Perpustakaan Negara Malaysia 02.04.2018
5. Mohamad Arif bin Mohd Nor
Pembantu Pemuliharaan
Gred S19 (Lantikan Baru)
- Perpustakan Negara Malaysia 02.04.2018
6 Mohd Salleh bin Yazed
Setiausaha Pejabat
Gred N29
Polis Diraja Malaysia (PDRM) Sektor Perancangan dan Pengurusan 16.04.2018
7 Noor Ayuni binti Abd Manap
Penolong Akauntan
Gred W29 (KUP)
Jabatan Perdana Menteri ANM Negeri Pahang 01.05.2018
8 Mariatul Zaihan binti Md Taib
Penolong Pegawai Arkib
Memangku Gred S40
Memorial Tunku Abdul Rahman Putra Seksyen Perolehan Arkib Persendirian 16.04.2018
9 Raudzah binti Othman
Penolong Pegawai Arkib
Memangku Gred S38
Seksyen Penyelidikan Khas Negara Seksyen Pelupusan Rekod 16.04.2018
10 Sabri bin Mohamed
Pembantu Pemuliharaan
Memangku Gred S26
ANM Negeri Sarawak Seksyen Pemuliharaan dan Reprografi 16.04.2018
11 Betty Anak Limpau
Pembantu Pemuliharaan
Memangku Gred S22
Jabatan Pendaftaran Negara, Sarawak ANM Negeri Sarawak 16.04.2018
12 Uzai bin Abdul Rahman
Pembantu Operasi 
Memangku Gred N16
Seksyen Pengurusan Rekod dan Registri Memorial Tunku Abdul Rahman Putra 16.04.2018
13 Hashim bin Malek
Pembantu Operasi
Memangku Gred N14
Seksyen Rujukan dan Akses Seksyen Pengurusan Rekod dan Registri 16.04.2018
14 Che Rehan binti harun
Penolong Pegawai Arkib
Memangku Gred S38
ANM Negeri Perlis / Kedah Memorial Tunku Abdul Rahman Putra 02.05.2018
15 Dayang Norintan binti Awang Bima
Pembantu Arkib
Memangku Gred S22
ANM Negeri Kelantan Seksyen Penyelidikan Khas Negara 02.05.2018
16 Mohamad bin Japar
Pembantu Operasi
Memangku Gred N14
Memorial Pengisytiharaan Kemerdekaan Memorial Tunku Abdul Rahman Putra 02.05.2018
17 Farizam binti Mustapha
Penolong Pegawai Arkib
Memangku Gred S38
Seksyen Pemeliharaan dan Reprografi ANM Negeri Kelantan 14.05.2018
18 Masita binti Ismail
Penolong Pegawai Arkib
Memangku Gred S38
Seksyen Penyelidikan Khas Negara ANM Negeri Melaka 14.05.2018
19 Mohd Shaiful Izham bin Muhammad Faudzi
Pembantu Arkib
Memangku Gred S22
ANM Negeri Pulau Pinang ANM Negeri Pulau Pinang 22.05.2018


Mukasurat: 1  2  3