SENARAI BUKU TERBITAN ARKIB NEGARA MALAYSIA (JUALAN) SENARAI BUKU TERBITAN ARKIB NEGARA MALAYSIA (JUALAN)

 
Bil
Perkara
Tahun Terbitan
Harga (RM )
21 The Causeway
2011
120.00
22

Umpama Sebuah Bahtera : Kajian Naskah Melayu Sejarah Kesultanan Negeri Perak

2011
60.00
23 Portuguese Documents On Malacca From 1509 To 1511
2012
60.00
24 Malacca  Historical Events And The Moves Of Sultan Mahmude From 1512 To 1515 Volume 1
2012
30.00
25 Malacca Historical Events And The Moves Of Sultan Mahmude From 1516 To 1520
2012
30.00
26

Batu Puteh Dokumen Terpilih

2012
35.00
27

Tunku Still The Greatest Malaysian

2012
120.00
28 Malaysia A Pictorial History 1400 - 2004
 
99.00
29

Pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka (Kemunculan dan Kegemilangan)

2013
50.00

 

Mukasurat: 1  2  3  4