Penubuhan Institut Pendidikan Guru Kampus Perempuan Melayu, Melaka. Penubuhan Institut Pendidikan Guru Kampus Perempuan Melayu, Melaka.

Kini sematang usianya, Institut Pendidikan Guru Kampus Perempuan Melayu terus berkembang seiring dengan arus globalisasi. Lantaran itu, Kampus Perempuan Melayu sebagai satu-satunya Institut Pendidikan Guru yang kesemua guru pelatihnya adalah perempuan, mula memacu usaha untuk merealisasikan kebitaraan latihan keguruan dalam bidang Prasekolah, Pendidikan Khas dan Teknologi Maklumat dan Komunikasi dengan berpaksikan Falsafah Pendidikan Guru dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Sesungguhnya sedari awal penubuhannya, 76 tahun lalu Institut Pendidikan Guru Kampus Perempuan Melayu terus menabur bakti melatih para guru dan merintis jalan ke arah kecemerlangan pendidikan negara sebagaimana yang diucapkan oleh YB Encik Mohd Khir bin Johari, Menteri Pelajaran Persekutuan Tanah Melayu;
"…Maktab ini bahawa semenjak tertuboh-nya pada tahun 1935, ianya telah memberi khidmat bagi memajukan Pelajaran Melayu bukan sahaja dengan melateh Guru2 perintis jalan perkembangan pelajaran di-kalangan kanak-kanak perempuan Melayu tetapi juga memperkenalkan kaedah2 mengajar chara baharu di-kalangan darjah2 Rendah Sekolah Melayu"..  YB Encik Mohd Khir bin Johari, Menteri Pelajaran Persekutuan Tanah Melayu , 1 Ogos 1958.

Moga gedung ilmu yang penuh dengan sejarah dan nostalgia ini meneruskan kecemerlangannya melahirkan guru-guru pendidik anak bangsa yang utuh dan kental mendepani cabaran pendidikan masa akan datang.

                                                              Beluru Bukan Sebarang Beluru
                                                              Buah Kedaung Bunga Kedangsa
                                                              Guru Bukan Sebarang Guru
                                                              Suluh Kampung Kemajuan Bangsa

                                                                           
                                                              Pantun nukilan : Fatimah bt. Haji Musip

 

 

Mukasurat: 1  2  3  4