Peraturan Dewan Penyelidikan Peraturan Dewan Penyelidikan

 • Hanya kakitangan Arkib Negara dan penyelidik berdaftar yang mempunyai Kad Pendaftaran yang sah dibenarkan masuk ke Dewan penyelidikan.
 • Semua beg, kampit, fail dan seumpamanya tidak dibenarkan dibawa masuk ke Dewan. Anda boleh menyimpannya didalam 'locker' berhampiran Kaunter I, Tingkat 1, Unit Penyelidikan.(Sila dapatkan kunci dari Pegawai Petugas).
 • Ketika membuat penyelidikan anda dikehendaki memakai pakaian sopan.
 • Gunakan pensel sahaja untuk meminta bahan atau membuat sebarang catatan.
 • Permintaan bahan hendaklah dibuat dalam tiga (3) salinan melalui Borang Permintaan yang disediakan.
 • Bahan-bahan arkib hendaklah digunakan dengan cermat dan teliti. Lampiran-lampiran didalamnya tidak boleh dikeluarkan atau ditambahkan.
 • Hanya lima (5) item secara manual dan sepuluh (10) item secara sistem COMPASS dibenarkan pada satu-satu masa.
 • Jangan ditulis atau ditanda pada bahan-bahan yang anda gunakan.
 • Rujukan kepada bahan arkib hanyalah di Dewan Penyelidikan.
 • Permintaan penyalinan bahan-bahan hendaklah dibuat melalui Borang-borang Pesanan yang disediakan.
 • 2. Anda dikehendaki membayar kos penyalinan bahan seperti yang telah ditetapkan dalam Peraturan-Peraturan Arkib Negara (Fi) 2015.
 • Anda hendaklah menyerah kembali bahan-bahan yang digunakan bersama Borang Permintaan ke Kaunter.
 • Anda bertanggungjawab terhadap keselamatan bahan tersebut semasa anda menggunakannya
 • Anda tidak dibenarkan merokok, makan, minum dan berbual-bual ketika membuat penyelidikan.
 • Sebarang masalah yang timbul ketika anda menjalankan penyelidikan bolehlah dikemukakan kepada Pegawai Petugas.
 • Bahan arkib boleh direzab untuk jangkamasa tiga (3) hari sahaja dan mesti disertai dengan borang rezab. Bahan-bahan ini boleh diminta semula di Kaunter.
 • Kad Pendaftaran Penyelidik anda boleh dibatalkan pada bila-bila masa sahaja jika didapati anda telah melanggar Akta Arkib Negara 629 pindaan 2003 Peraturan dan Kemudahan Rujukan 1974.
 • Tidak dibenarkan membawa telefon bimbit.
 • Tidak dibenarkan membawa kamera.
 • Tidak dibenarkan membawa beg / tas tangan wanita / "briefcase"
 • Tidak dibenarkan membawa topi kaledar.
 • Tidak dibenarkan membawa fail / "folder" / bahan bercetak atau fotostat.
 • Tidak dibenarkan makan dan minum.
 • Tidak dibenarkan menggunakan pen, hanya PENSIL sahaja yang dibenarkan.
 • Dilarang merokok.