Perpustakaan Perpustakaan

 1. Penerbitan Arkib Negara Malaysia

  Koleksi ini mengandungi bahan-bahan yang diterbitkan oleh Jabatan Arkib Negara Malaysia. Ia merangkumi laporan tahunan, bulletin, buku Hari Ini Dalam Sejarah, buku panduan, panducari dan juga risalah-risalah.

Perkhidmatan Perpustakaan

Perkhidmatan salinan foto boleh diuruskan di kaunter penyelidikan. Permohonan penyalinan bolehlah dibuat melalui borang-borang pesanan yang disediakan dan bayaran bagi setiap salinan hendaklah mengikut Peraturan-peraturan Arkib Negara (Fi) 2005. Segala peraturan penyalinan bahan perpustakaan adalah tertakluk kepada Akta Arkib Negara 2005 (Akta 629) dan Akta Hakcipta 1987 (Akta 332) dan Pindaannya 1997 (A994).

 1. Keahlian

  Perpustakaan Jabatan adalah terbuka kepada :

  • Semua pegawai/kakitangan Jabatan Arkib Negara termasuk Cawangan-cawangan Negeri
  • Semua penyelidik yang telah berdaftar di kaunter pendaftaran penyelidik di Cawangan Akses yang terletak di Tingkat 1, Menara Warisan.
 2. Pinjaman dan Rujukan
  • Semua pegawai dan kakitangan Jabatan Arkib Negara Malaysia termasuk Cawangan-cawangan Negeri layak meminjam bahan-bahan perpustakaan.
  • Para penyelidik yang telah berdaftar boleh membuat rujukan sahaja. Pinjaman tidak dibenarkan.
  • Semua pegawai dan kakitangan Jabatan Arkib Negara Malaysia termasuk Cawangan-cawangan Negeri layak meminjam bahan-bahan perpustakaan.
 3. Pinjaman Antara Perpustakaan

  Bahan bacaan yang tidak terdapat di Perpustakaan Jabatan boleh juga didapati daripada Jabatan/Institusi lain melalui skim Sistem Pembekalan Penerbitan. Perkhidmatan ini walaubagaimana pun hanya diberi khas untuk kakitangan Arkib Negara Malaysia.

 4. Kemudahan Penyalinan

Mukasurat: 1  2  3