Persada Kegemilangan Bahasa Melayu Persada Kegemilangan Bahasa Melayu

Satu perkara yang perlu dinyatakan, bahasa Melayu juga merupakan bahasa perundangan yang utama. Ini kerana banyak naskhah perundangan lama bertulisan Melayu-jawi telah dihasilkan seperti Hukum Kanun Melaka, Undang-undang Laut Melaka, Hukum-hukum Kanun Pahang, Perak dan Johor, Hukum Kanun Perhambaan, Selangor dan juga Undang-undang Tubuh Negeri Johor 1895M. Tetapi ramai orang sehingga kini masih mengagungkan bahasa Inggeris dan Perancis sebagai bahasa undang-undang yang utama.

Kalau kita lihat, banyak dokumen dan surat-surat penting seperti perjanjian, pajakan dan pemasyhuran ditulis dalam bahasa Melayu termasuk surat yang melibatkan penyerahan hak dan pemilikan ke atas negeri, jajahan dan daerah serta surat kurnia, surat akuan kebun, surat pajak gadai dan surat perjanjian jual-beli.

Perjanjian Pangkor 1874, perjanjian antara Temenggong Ibrahim dan Sultan Hussein Shah dengan Stamford Raffles berkaitan Singapura pada tahun 1818M dan 1819M serta pelbagai perjanjian lagi yang ditandatangani di antara British, Belanda atau syarikat persendirian dengan raja-raja Melayu bukan sahaja di Semenanjung malah juga di Sabah, Sarawak dan Brunei juga dibuat dalam tulisan Melayu-jawi.

Surat-surat lama yang ditulis sekitar abad ke-17 di antara pemerintah Acheh, Jambi dan Brunei dengan kerajaan-kerajaan luar seperti Britain dan Belanda juga bertulisan Melayu-jawi. Ini termasuk surat kiriman daripada Sultan Ternate, Maluku kepada Raja Portugis bertarikh 1521 dan 1522M. Gabenor dan Residen-residen British dalam pentadbiran Negeri-negeri Selat dan Negeri-negeri Melayu Bersekutu terpaksa menggunakan khidmat penulis Melayu untuk berhubung dengan raja-raja Melayu.

Ribuan lagi manuskrip lama bertulisan Melayu-jawi yang berada dalam simpanan institusi-institusi dalam dan luar negara. Sumber-sumber ini akan dapat menjelaskan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa perhubungan, perantaraan dan juga perundangan.

Dalam pada itu, bahasa Melayu juga memiliki keistimewaan dan keindahan tersendiri. Di dalamnya ada bahasa istana, bahasa halus, bahasa kiasan, bahasa sastera, bahasa persuratan serta pelbagai loghat kedaerahan. Bahasa istana diguna oleh rakyat apabila berbicara dengan raja. Bahasa halus diguna bagi menjaga adab, keharmonian dan status penuturnya.

Mukasurat: 1  2  3  4  5  6  7  8  9