Persada Kegemilangan Bahasa Melayu Persada Kegemilangan Bahasa Melayu

Bahasa persuratannya pula boleh berbeza bergantung kepada mesej yang hendak disampaikan atau kepada siapa surat tersebut ditujukan. Jika sesama raja, gaya penulisan bahasanya penuh hormat dan beradab. Jika berhubung dengan pihak British, gaya penulisan bahasanya lebih ringkas dan secara langsung. Jika menulis kepada raja negara luar seperti Siam, bahasanya lebih tersusun dan teliti.

Ada satu peristiwa di mana raja Siam menerima surat daripada Sultan Mansor Shah Melaka. Kerana tertarik kepada keteraturan susunan dan bunyi bahasa yang diguna, raja Siam terus bertanya siapa yang mengarang surat tersebut. Sebenarnya di sebalik penggunaan kata-kata dan keindahan bahasa surat karangan Bendahara Tun Perak itu terselit mesej diplomasi yang bijak iaitu untuk memelihara hubungan Melaka dan Siam, sebuah negara yang kuat pengaruhnya pada masa itu.

Keindahan bahasa dan gaya penulisan yang pelbagai juga tergambar dalam koleksi surat-surat lama raja Melayu yang berada dalam simpanan Arkib Negara Malaysia. Yang paling terkenal dalam kalangan koleksi ini ialah surat-surat Sultan Abdul Hamid Halim Shah, Kedah. Kumpulan surat yang mendapat pengiktirafan UNESCO sebagai koleksi agung warisan dunia ini bertulisan Melayu-jawi.

Sebelum penjajahan British, bahasa Melayu nyata mencapai kedudukan yang penting dengan berfungsi sebagai bahasa pentadbiran selain bahasa perantaraan, perundangan dan kesusasteraan. Semasa penjajahan British bermula di awal abad ke-19, kepentingan bahasa Melayu sebagai bahasa perhubungan dan perantaraan diteruskan.

Rekod-rekod kita memperihalkan tentang bagaimana pegawai-pegawai British yang berkhidmat di bawah kerajaan Negeri-negeri Selat di Tanah Melayu dikehendakki lulus dalam peperiksaan bahasa Melayu sebelum disahkan dalam jawatan atau kenaikan pangkat mereka.

Kewajiban menduduki ujian bahasa Melayu ini telah diwartakan dalam Straits Government Gazette bertarikh 4 November 1859 di mana calon mestilah boleh membaca dan menterjemahkan satu petikan dari buku Sejarah Melayu dan bertutur mengenai sesuatu topik serta menulis dalam bahasa Melayu.

Mukasurat: 1  2  3  4  5  6  7  8  9