Pertukaran Pegawai Pertukaran Pegawai

«Kembali

Pertukaran Pegawai 2012

BIL NAMA DARI KE TARIKH KUATKUASA
1

Puan Wan Zubaidah binti Wan Harun
Pegawai Arkib Gred S41 Memangku Gred S44

Seksyen Perolehan Seksyen Penyelidikan Khas Negara 01 November  2012
2

Encik Yusof bin Che Rose
Pegawai Arkib Gred S41 Memangku Gred S44

Seksyen Perancangan dan Pemuliharaan Seksyen Arkib Pandang Dengar 01 November  2012
3

Kamalludin bin Zaini
(Pembantu Tadbir  -P/O Gred N22  KUP)

Seksyen Inspektorat Seksyen Pengurusan Arkib Negarawan 03 Disember 2012
4 Safiah binti Mohd Yunos
(Pembantu Tadbir P/Oi) Gred N22 KUP
-

Seksyen Inspektorat (secara Pentadbiran di Seksyen Pentadbiran dan Kewangan – Bilik Registri)

03 Disember 2012

(16.11.2012 – Tarikh pegawai lapor diri di Arkib Negara Malaysia)
5 Mohd Ridhwan bin Samsudin
(Pembantu Tadbir  -P/O Gred N17)
Seksyen Pengurusan Arkib Negarawan

Seksyen Pentadbiran dan Kewangan
(secara pentadbiran di Seksyen Pembangunan Dan Pengurusan Aset – Unit Perolehan Dan Pengurusan Aset)

03 Disember 2012
6

En Affendi bin Tawakkal 
Pembantu Muzium Gred S17

- Galeria Sri Perdana 19 November 2012
[ Tarikh lapor diri di Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan]
7 Muhammad Fariz bin Osman
Pembantu Arkib Gred S17

Arkib Negara Malaysia Cawangan Johor/Melaka/Negeri Sembilan

Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan 02 Januari 2013
8

Norhafizan bin Isa
Pembantu Arkib Gred S17

Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan Arkib Negara Malaysia Cawangan Johor/Melaka/Negeri Sembilan 02 Januari 2013
9 Nur Diana binti Abdul Rahaim
Pembantu Muzium Gred S17
- Memorial Tunku Abdul Rahman Putra
(MTARP)

02 November 2012

 [Tarikh lapor diri di Arkib Negara Malaysia]

10

 Baharuddin bin Abdullah
Pembantu Muzium Gred S17

- Seksyen Pameran dan Arkib Pendidikan  02 November 2012
 [Tarikh lapor diri di Arkib Negara Malaysia]