Pertukaran Pegawai Pertukaran Pegawai

«Kembali

Pertukaran Pegawai 2013

Julai

BIL NAMA DARI KE TARIKH KUATKUASA
1. Datu Royniehasim bin Datu Pindatun
Pegawai Arkib
Gred S41
Memorial Pengisytiharaan Kemerdekaan Seksyen Konsultansi dan Latihan,Arkib Negara Malaysia 15 Julai 2013
2. Pn. Noriah binti Abdullah
Pembantu Arkib
Gred S26
Arkib Negara Malaysia Cawangan Kelantan Seksyen Pameran dan Arkib Pendidikan 8 Julai 2013
3. Cik Norlizazuzi binti Landan
Pembantu Arkib
Gred S17
Seksyen Konsultansi dan Latihan Seksyen Rujukan dan Akses 8 Julai 2013
4. Cik Lianna binti Daud
Pembantu Arkib
Gred S17
Seksyen Rujukan dan Akses Seksyen Konsultansi dan Latihan 8 Julai 2013
5. Pn. Daslila binti Mohd Dahlan
Pen. Pegawai Arkib
Gred S32
MAMPU, Jabatan Perdana Menteri Seksyen Penyelidikan Khas Negara 8 Julai 2013
6. En. Ahmad Zulhazri bin Healmi
Pen. Pegawai Arkib
Gred S32
Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia Seksyen Konsultansi dan Latihan 8 Julai 2013
7.

En. Norasid bin Mohamed Yasin
Pen. Pegawai Arkib
Gred S32

Memorial Tun Hussein Onn Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan 8 Julai 2013
8. En. Roslan bin Mohd Radzi
Pen. Pegawai Arikib
Gred S38
Arkib Negara Malaysia Cawangan Johor/ Melaka Seksyen Pengurusan Arkib Negarawan 1 Julai 2013
9.

Puan Wan Zubaidah binti Wan Harun
Pegawai Arkib Gred S44

Seksyen Penyelidikan Khas Negara (Kajian Antarabangsa),Arkib Negara Malaysia Bahagian Pentadbiran dan Kewangan, Kementerian Luar Negeri. 1 Julai 2013

 

Jun

BIL NAMA DARI KE TARIKH KUATKUASA
1

Puan Morni bt.Harun
Pegawai Arkib Gred S48

Seksyen Konsultansi dan Latihan Arkib Negara Malaysia Bahagian Dasar Saraan,Wang Awam dan Khidmat Pengurusan, Kementerian Kewangan Malaysia. 17 Jun 2013
2

Puan Hapiza Bt.Osman

Seksyen Rekod Penting Dan Pemulihan Bencana Seksyen Perhubungan Antarabangsa 10 Jun 2013
3

Encik Mohd.Ariffin bin Santol
Pegawai Arkib Gred S41

Seksyen Perancangan dan Pemuliharaan,Arkib Negara Malaysia

Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Kementerian Sumber Manusia. 3 Jun 2013

 

Mei

BIL NAMA DARI KE TARIKH KUATKUASA
1 Mohd Fairuz b.Othman
Penolong Kurator S27
  Unit Pendokumentasian,
Seksyen Perancangan dan Pemuliharaan
27 Mei 2013
(Lantikan baru,melapor diri pada 15.5.2013 di Arkib Negara)
2 Norshahera bt.Mohd Nor
Pembantu Muzium S17
  Memorial Tun Ghafar Baba
(secara pentadbiran ke
Seksyen Perancangan dan Pemuliharaan)
27 Mei 2013
(Lantikan baru,melapor diri pada 15.5.2013 di Arkib Negara)
3 Puan Gowri P.S
Thangaya
 
Seksyen Perhubungan Antarabangsa Pengarah
Arkib Negeri
Cawangan
Johor/Melaka
6 Mei 2013
4

Daslila binti Mohd Dahlan
Penolong Pegawai Arkib Gred S27

Seksyen Penyelidikan Khas Negara

Seksyen Pengurusan Rekod, Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU), Jabatan Perdana Menteri. 2 Mei 2013
5 Norazilah binti Daud
Penolong Pegawai Arkib Gred S32
Seksyen Konsultansi dan Latihan Seksyen Pengurusan Rekod, Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU), Jabatan Perdana Menteri. 2 Mei 2013
6

Roseline Mapong anak Sabai

Seksyen Konsultansi dan Latihan, Arkib Negara Malaysia Seksyen Pengurusan Rekod, Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU), Jabatan Perdana Menteri. 2 Mei 2013
7Puan Habibah bt.Ismail
Pegawai Arkib Gred S52

 

Ketua Seksyen Perolehan Pengarah Bahagian Pengurusan Arkib (memangku S54). Mei 2013


Mukasurat: 1  2  3  4  5