Pertukaran Pegawai Pertukaran Pegawai

«Kembali

Pertukaran Pegawai 2013

Februari

BIL NAMA DARI KE TARIKH KUATKUASA
1 Siti Hartini Binti Husain   Unit Pemuliharaan / Pemeliharaan
Seksyen Perancangan dan Pemuliharan
18 Februari 2013
2 Mohd Ezure Bin Abd Rahim   Unit Perolehan Seksyen Perancangan dan Pemuliharan 18 Februari 2013
3 Siti Fatimah Binti Kassim   Unit Kajian Antarabangsa
Seksyen Penyelidikan Khas Negara (secara pentadbiran di Seksyen Dokumentasi)
18 Februari 2013
4 Saifuddin Bin Hussein   Unit Filem,
Seksyen Arkib Pandang Dengar
18 Februari 2013
5 Suhana Mat Tehor   Unit Khidmat Nasihat , Konsultansi dan Latihan  (secara pentadbiran di Seksyen Dokumentasi) 18 Februari 2013
6 Afifah Binti Abdullah   Unit Khidmat Nasihat , Konsultansi dan Latihan  18 Februari 2013
7 Ismail Bin Saleh   Unit Khidmat Nasihat , Konsultansi dan Latihan  (secara pentadbiran di Sek Arkib Digital) 18 Februari 2013
8 Robin Anak George   Unit Khidmat Nasihat , Konsultansi dan Latihan  (secara pentadbiran di Sek Pembangunan dan Pengurusan Aset) 18 Februari 2013
9 Puan Faridah binti Ishak 
Pegawai Arkib  Gred S54  memangku Gred Utama C
  Timbalan Ketua Pengarah (Perancangan dan Pengurusan ) 04 Februari 2013
10 En Azemi bin Abdul Aziz 
Pegawai Arkib  Gred Utama C
  Timbalan Ketua Pengarah (Penyelidikan dan Pengembangan) 04 Februari 2013
11 En Jamaluddin bin Yahya 
Pengawal Keselamatan  Gred KP14 
  Seksyen Perolehan,  Unit Khidmat Sokongan   (secara pentadbiran di  Seksyen Perkhidmatan Pusat Rekod) 01 Februari 2013

 

Januari

BIL NAMA DARI KE TARIKH KUATKUASA
1 En Azhar bin Mustapha KPKK Pemeliharaan Dan Reprografi Unit Reprografi (secara pentadbiran di Seksyen  Arkib  Pandang  Dengar Unit Gambar Dan Mikrografi) 01 januari 2013

Mukasurat: 1  2  3  4  5