Pertukaran Pegawai Pertukaran Pegawai

«Kembali

Pertukaran Pegawai 2016

Mei

BIL NAMA PENEMPATAN SEKARANG PENEMPATAN BARU TARIKH KUATKUASA
1. En. Afzainizam bin Abdul Rahman
Pegawai Arkib
Gred S41
Seksyen Perkhidmatan Pusat Rekod, Bahagian Pengurusan Rekod Kerajaan Seksyen Konsultansi dan Latihan, Bahagian Perancangan dan Penyelarasan 05/05/2015
2. Pn. Nur Syazwana binti Mohd Sham
Penolong Pegawai Arkib
Gred S27
Seksyen Pengurusan Arkib Negarawan, Bahagian Arkib Negarawan Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU), Jabatan Perdana Menteri 1/06/2015


Mac

BIL NAMA PENEMPATAN SEKARANG PENEMPATAN BARU TARIKH KUATKUASA
1. En. Shahlin bin Ali
Pegawai Arkib
Gred S48
Pengarah Cawangan Sabah Ketua Seksyen Arkib Digital, Bahagian Pengurusan Arkib 16/03/2015
2. Puan Nor Kamisah binti Yusoff
Pegawai Arkib
Gred S48
Seksyen Penyelidikan Khas Negara, Bahagian Pengurusan Penyelidikan Dan Dokumentasi Ketua Seksyen Dasar, Standard Dan Pengurusan Kualiti, Bahagian Perancangan Dan Penyelarasan 16/03/2015
3. En. Mohd Saleh bin Alias
Pegawai Arkib
Gres S44
Kementerian Pertahanan Malaysia Ketua Unit Integriti (Merangkap Pegawai Khas Ketua Pengarah) 16/03/2015
4. En. Nor Azizol bin Daud
Pegawai Arkib
Gres S44
Ketua Unit Integriti Seksyen Konsultansi Dan Latihan, Bahagian Perancangan Dan Penyelarasan 16/03/2015
5. Puan Annisa binti Miskon
Pegawai Arkib
Gred S41
Seksyen Dokumentasi, Bahagian Pengurusan Penyelidikan Dan Dokumentasi Kementerian Kesihatan Malaysia (KADER) 16/03/2015
6. Puan Frances Muna anak Empari
Pegawai Arkib
Gred S41
Seksyen Audit Dan Inspektorat, Bahagian Perancangan Dan Penyelerasan Kementerian Pengangkutan Malaysia (KADER) 16/03/2015
7. En. Saifuddin bin Hussein
Pegawai Arkib
Gred S41
Seksyen Arkib Pandang Dengar, Bahagian Pengurusan Arkib Kementerian Kewangan Malaysia (KADER) 16/03/2015
8. Puan Siti Hartini binti Husain
Pegawai Arkib
Gres S41
Seksyen Perancangan Dan Pemuliharaan, Bahagian Arkib Negarawan Seksyen Pelupusan Rekod, Bahagian Pengurusan Rekod Kerajaan 16/03/2015
9. En .Ahmad Nadzrol bin Mohd Som
Pen. Pegawai Arkib
Gres S32
Arkib Negara Malaysia, Cawangan Pahang Arkib Negara Malaysia Cawangan Melaka, Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan 01/03/2015
10. En. Zainuddin bin Daud
Pembantu Pemuliharaan
Gres S22
Seksyen Pemeliharaan Dan Rreprografi, Bahagian Pengurusan Arkib Perpustakaan Negara Malaysia 01/03/2015


Februari

BIL NAMA PENEMPATAN SEKARANG PENEMPATAN BARU TARIKH KUATKUASA
1. En. Mohamad Arif bin Mohd Yunus
Penolong Pegawai Tadbir
Gred N32
Seksyen Pentadbiran dan Sumber Manusia, Bahagian Khidmat Pengurusan Unit Integriti, Bahagian Khidmat Pengurusan 16/02/2015
2. Pn. Azlin binti Abd. Khalid
Penolong Pegawai Tadbir
Gred N32
Seksyen Pembangunan dan Penyenggaraan, Bahagian Khidmat Pengurusan Seksyen Pentadbiran dan Sumber Manusia, Bahagian Khidmat Pengurusan 16/02/2015
3. Pn. Zarina binti Aziz
Penolong Pegawai Tadbir
Gred N32
Unit Integriti, Bahagian Khidmat Pengurusan Seksyen Pembangunan dan Penyenggaraan, Bahagian Khidmat Pengurusan 16/02/2015
4. Pn. Safiah binti Mohd Yunus
Pembantu Tadbir
Gred N17
Seksyen Pembangunan dan Penyenggaraan, Bahagian Khidmat Pengurusan Unit Integriti, Bahagian Khidmat Pengurusan 16/02/2015