Pertukaran Pegawai Pertukaran Pegawai

«Kembali

Pertukaran Pegawai 2018

 

BIL NAMA PENEMPATAN SEKARANG PENEMPATAN BARU TARIKH KUATKUASA
12. Hafizah binti Osman
Pegawai Arkib
Gred S44
Seksyen Pengurusan Rekod Elektronik Seksyen Perancangan Strategik dan Hubungan Antarabangsa 02.02.2018
13

Mohd Saufi bin Samsudin
Pegawai Arkib
Gred S44

Unit Pemodenan Tadbiran & Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) 01.03.2018

Mukasurat: 1  2  3