Pusat Pendokumentasian dan Pemuliharaan Audiovisual Negara Pusat Pendokumentasian dan Pemuliharaan Audiovisual Negara

PENGENALAN

Pusat Pendokumentasian dan Pemeliharaan Audiovisual Negara (PPPAV) ditubuhkan bagi merealisasikan hasrat Arkib Negara Malaysia (ANM) untuk mengembangkan peranannya dalam pengurusan bahan audiovisual yang merupakan antara khazanah warisan negara yang bernilai dan perlu dipelihara dengan selamat untuk rujukan akan datang. Visi PPPAV adalah untuk menjadi one stop center atau pusat sehenti untuk bahan-bahan audiovisual negara bermula dari aktiviti pengumpulan, pemprosesan, pemeliharaan sehingga kepada penyediaan perkhidmatan rujukan ke atas bahan audiovisual tersebut.

 

TUJUAN

Tujuan penubuhan PPPAV:

  1. Meningkatkan dan memperkasakan peranan ANM dalam mengesan, memperoleh, dan mendokumentasikan bahan audiovisual yang diterima daripada pelbagai sumber seperti jabatan/agensi kerajaan, sektor swasta, badan berkanun, persendirian, dan lain-lain sumber sama ada dari dalam mahupun luar negeri;
  2. Memelihara dan memulihara segala bentuk bahan audiovisual sebagai warisan khazanah negara; dan
  3. Menyediakan kemudahan rujukan dan penyelidikan dengan menggunakan bahan audiovisual.

 

Mukasurat: 1  2  3